تبلیغات
مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته حقوق
 
مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته حقوق
 
 
سری نهم جدیدترین مقالات و پروژه و پایان نامه های دانشجویی مربوط به  رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد


نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله بیع شرط، تحقیق بررسی مبانی فقهی و حقوقی اقدام به طلاق توسط زن، تحقیق حقوق اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق، مقاله اثر متقابل حقوق مالکیت فکری و حق رقابت در استانداردسازی،
لینک های مرتبط :


سری هشتم جدیدترین مقالات و پروژه و پایان نامه های دانشجویی مربوط به  رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد


نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق جرائم زنان، تحقیق علل فرار نوجوانان از خانه، مقاله حقوق و مجازات، مقاله قوانین کیفری ماهری، پایان نامه جانشین های مجازات حبس،
لینک های مرتبط :


سری هفتم جدیدترین مقالات و پروژه و پایان نامه های دانشجویی مربوط به  رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد


نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله انتقال مال غیر، مقاله دادخواست، پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی، مقاله تفاوت شروع به جرم با جرم محال، پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر،
لینک های مرتبط :


سری ششم جدیدترین مقالات و پروژه و پایان نامه های دانشجویی مربوط به  رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد


نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه حقوق زوجه بر زوج، تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران، مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی، پایان نامه تنظیم قراردادهای داوری،
لینک های مرتبط :


سری پنجم جدیدترین مقالات و پروژه و پایان نامه های دانشجویی مربوط به  رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد


مقاله قاچاق زنان

مقاله عقد بیع

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران

مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

مقاله حقوق پزشکی

مقاله قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مقاله حقوق بین الملل

مقاله حقوق بشر

مقاله معامله با حق استرداد

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله تعدد جرم و تأثیر آن بر میزان مجازات، مقاله قانون کپی رایت، مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر، مقاله نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق،
لینک های مرتبط :


سری چهارم جدیدترین مقالات و پروژه و پایان نامه های دانشجویی مربوط به  رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد


مقاله نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی

مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد

مقاله حقوق مواد مخدر ایران

پایان نامه اعتبارات اسنادی

مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر

مقاله شکایت

مقاله علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن

مقاله روش شناسى حقوق بین ‏الملل

مقاله دیه

مقاله دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی

مقاله مرور زمان در دعاوی کیفری

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی

مقاله حقوق مدنی


مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

مقاله حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه حقوق جزای عمومی

مقاله قاعده اسقاط


نوع مطلب :
برچسب ها : مقالات رشته حقوق، پروژه رشته حقوق، مقاله قاعده اسقاط، پایان نامه حقوق جزای عمومی، مقاله حقوق مدنی،
لینک های مرتبط :


سری سوم جدیدترین مقالات و پروژه و پایان نامه های دانشجویی مربوط به  رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد

دنلود مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

دنلود مقاله حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز


دنلود مقاله جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری

دنلود مقاله توافق بر خسارت در قراردادها

دنلود مقاله تدلیس در معاملات دولتی

دنلود مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن

دنلود مقاله آرای غیابی و واخواهی از آنان

دنلود مقاله اجازه ولی در عقد نکاح

دنلود مقاله مقایسه ولایت و قیمومت و آثار آن ها

دنلود مقاله گناه و مجازات

دنلود مقاله مهریه

دنلود مقاله مسئولیت کیفری اطفال

دنلود مقاله حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

دنلود مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر

دنلود مقاله مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک

دنلود  مقاله جرائم سازمان یافته


دنلود مقاله قتل در فراش


دنلود مقاله اعدام در نظام های کیفری

دنلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

دنلود تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری
نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله رشته حقوق، پایان نامه رشته حقوق، تحقیق رشته حقوق، قانون مدنی، جرم، آسیب شناسی جرم، راه های پیشگیری از جرم،
لینک های مرتبط :


سری دوم جدیدترین مقالات و پروژه و پایان نامه های دانشجویی مربوط به  رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد

دنلود
مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه

دنلود مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی

دنلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده

دنلود مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌

دنلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی

دنلود مقاله شاکیان حرفه ای

دنلود مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران

دنلود مقاله حقوق دیوان مدنی

دنلود مقاله بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

دنلود مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد

دنلود مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی

دنلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

دنلود مقاله بحثی در قسامه

دنلود مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی

دنلود مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

دنلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

دنلود مقاله اسلام و حقوق بشر

دنلود مقاله استرداد دعوی

دنلود پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

دنلود مقاله اشتباه در خود موضوع معاملهنوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق رشته حقوق، پایان نامه رشته حقوق، مقاله رشته حقوق، مقاله شاکی، شورای حل اختلاف، قراردادهای مالی جدید در اسلام،
لینک های مرتبط :


سری اول مقالات و پروژه و پایان نامه های رشته حقوق که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می باشد

مقاله سر قفلی

مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

مقاله دیوان محاسبات

مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی

مقاله تغییر در قانون تجارت

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار

مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی

مقاله زن در حقوق خانواده

مقاله دفاتر اسناد رسمی

مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی

پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

مقاله خشونت و تناسب مجازات

مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان

مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی

مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

تحقیق بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان

مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی

مقاله ‌مصادیق‌ پنهان‌ و آشکار ربا در نظام‌ بانکی‌ ایران

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله حقوق، تحقیق حقوق، پایان نامه حقوق، مقاله رشته حقوق، تحقیق رشته حقوق، پایان نامه ضرر و فعل زیانبار، مقاله خشونت و تناسب مجازات،
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار م
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :